Lunds universitet - Style Guide

Detta är Lunds universitets styleguide för webbplatser med universitetet som avsändare. Här hittar du exempel på olika sidtyper, innehållselement och html-kod samt dokumentation över hur ramverket är uppbyggt.

Styleguiden förvaltas av webbavdelningen på Lunds universitet. Den täcker i dagsläget designkomponenter avsedda för webbplatser som designers och utvecklare kan använda som stöd i sitt arbete. Styleguiden ska bidra till enhetlighet och effektivisering av webbutvecklingsarbetet inom universitetet samt säkra tillgänglighet.

Lunds universitet ska vara en tydlig avsändare. Besökare ska kunna känna igen sig mellan våra webbplatser och förstå hur olika komponenter fungerar och var man hittar viss typ av information.