Lunds universitet - Style Guide

Detta är Lunds universitets styleguide för webbplatser med avsändare Lunds universitet. Här hittar du exempel på olika sidtyper, innehållselement och html-kod samt dokumentation över hur ramverket är uppbyggt.

Gemensamma webbfrågor vid Lunds universitet hanteras i SamWebb, en samordningsgrupp inrättad av förvaltningschefen. Syftet med SamWebb är att skapa tydligare samverkan och gemensam målbild för webbverksamheten vid Lunds universitet. Gruppen består av representanter från fakulteterna, sektionen Kommunikation, biblioteksverksamheten och universitetets särskilda verksamheter.

Genom att ha en gemensam struktur och form underlättar vi för mottagaren att navigera på universitetets olika webbsidor och visar också tydligt att universitetets är avsändare.

Detta nya ramverk har börjat användas av olika webbplatser, som ehl.lu.se och lth.se, och kommer att implementeras på Drupal-webbplatser i samband med uppdateringen till Drupal 8.